Spisfläkt / Imkanal

Spisfläkt / Imkanal-click here to add your own text.

Tidigare fanns det en lag som föreskrev att rengöring av imkanaler i bostadskök skulle utföras en gång vart 6:e år.

Lagen togs bort 2004 eftersom det var väldigt få bränder i imkanaler från bostadskök.  

Nu ligger ansvaret på fastighetsägaren att själv kontrollera om det föreligger rengöringsbehov av spisfläkt och imkanal (utsugningskanalen från köket) liksom den övriga ventilationen i bostaden.Det förekommer att företag erbjuder rengöring av spisfläkt / imkanal och då bör man som fastighetsägare vara medveten om följande:


Det finns ingen lag som föreskriver rengöring av imkanaler i bostadskök.


Olofströms Sotningsdistrikt har inget samarbete med företag som erbjuder dessa tjänster.


Kommunen och Räddningstjänsten har varnat för oseriösa företag som erbjuder dessa tjänster, ofta till höga priser.


En kontroll bör utföras om det finns behov av rengöring  innan man anlitar ett företag som utför rengöring av spisfläkt / imkanal.


Fastighetsägaren kan ofta själv lossa slangen mellan spisfläkten och imkanalen och kontrollera om det finns mycket fett och smuts i slangen och i imkanalen. Slangen som oftast sitter fast med slangklämmor kan tas bort och rengöras.


Om det ser ut att vara mycket fett och smuts upp i imkanalen kan även Olofströms Sotningsdistrikt utföra rengöring av imkanaler under förutsättning att imkanalen är åtkomlig för rengöring.

Kostnaden för rengöring av en imkanal från bostadskök ligger oftast på ca 600 - 1000 kr. efter RUT-avdrag beroende på tidsåtgång och åtkomlighet. Vi rengör även övrig ventilation i bostaden och mäter luftflöden vid behov. Om så önskas kontakta oss för prisuppgift.   


För mer information välkommen att kontakta oss på tel. 0454-48026 eller mejl lasse@sotning.com.