Coronaviruset

Der

RI dessa RUTINER FÖRA ATT MINSKA SMITTSPRIDNING


Om vi i personalen visar minsta symptom på sjukdom besöker vi inga fastigheter och kontaktar er för avbokning.


Om ni är smittad, misstänker smitta eller sitter i hemkarantän vänligen avboka er tid omgående.


Om du är äldre än 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp uppmanar vi att du inte vistas i samma rum som den som utför sotning eller brandskyddskontroll. 


Vi hälsar inte genom att ta i hand och uppmanar till ett avstånd på minst 2 meter.


Vi ser helst att kommunikation t.ex. efter utförd brandskyddskontroll sker via telefon eller mejl.


Vi använder alltid skyddshandskar och vid behov skyddsmask.


Vi följer de anvisningar som ges av expertmyndigheter och Sveriges regering. Dessa kan ändras med kort varsel, vilket innebär att våra rutiner kan komma att ändras fram till dess att vi besöker er. Våra rutiner kommer dock alltid att syfta till att minimera risken för smittspridning.


Då vi har ett arbete som bygger på brandförebyggande åtgärder är det viktigt att vi kan utföra vårt uppdrag med sotning och brandskyddskontroll.


Hör gärna av er till oss om ni har frågor

Tel.:  0454-48026

Mejl: lasse@sotning.com   

Odet viktigt att vi är lyhörda och respekterar hälsan. 
Det är också svårt att avgöra sjukdomsbilden i varje enskilt fall. Vi har bett vår personal att ta eget beslut gällande besök hos kunder. 

Det kan bero på fall till fall. Som vi känner till så smittar det viruset, Corona som har figurerar mest nu, genom närhet och direktkontakt. Undviker vi det så finns det hopp om att vi ska kunna utföra våra uppdrag på ett säkert och trygg sätt. Då vi har ett arbete som bygger på förebyggande åtgärder är det viktigt att vi utför vårt uppdrag. 

I dessa tider är det viktigt att vi är lyhörda och respekterar hälsan. 
Det är också svårt att avgöra sjukdomsbilden i varje enskilt fall. Vi har bett vår personal att ta eget beslut gällande besök hos kunder. 

Det kan bero på fall till fall. Som vi känner till så smittar det viruset, Corona som har figurerar mest nu, genom närhet och direktkontakt. Undviker vi det så finns det hopp om att vi ska kunna utföra våra uppdrag på ett säkert och trygg sätt. Då vi har ett arbete som bygger på förebyggande åtgärder är det viktigt att vi utför vårt uppdrag. 

bbelklicka här för att lägga till din egen text.