Historia

YOUR NAME


Posuere Lacinia Mus Quam

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti torquent augue nunc.Redan på 1500-talet började man sota skorstenar. Då uppfanns nämligen spjället för att inte låta värmen gå rakt ut i det fria och "elda för kråkorna". I början av 1700-talet ökade statusen på yrket då den första stadgan kom ut som styrde skyldigheten att få sotning utförd. I slutet av 1700-talet tillsattes sotarmästare och dessa blev tilldelade distrikt där de svarade för att sotning blev utförd. Sotningen blev ett hantverk 1876 och är så än i dag.

Företaget Olofströms Sotningsdistrikt bildades 1967 då Olofström blev ett sotningsdistrikt. Under perioden 1967 - 1995 var Einar Hellgren skorstensfejarmästare . I januari 1996 tillträdde Lars-Erik Hellgren tjänsten som skorstensfejarmästare. Fram till mitten av 80-talet utgjordes verksamheten till nästan 100% av lagstadgade sotningsarbeten. Sotningen har minskat pga förlängda frister och övergång till andra uppvärmningsalternativ. Andra arbeten som ventilationsunderhåll, rengöring av ventilation och då främst inom industrin har ökat de senaste åren och utgör idag mer än 50% av omsättningen. Sedan 2005 utförs även även regelbunden brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler vilket har minskat antalet eldstadsrelaterade bränder.

LOREM IPSUM DOLOR


Lorem ipsum dolor sit amet potenti torquent dui augue nunc mattis totam vulputate

curabitur ante imperdiet vestibulum pede ut dolor in sem suspendisse nec duis nibh sit laoreet eu vitae

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec RRRduis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.