Nyheter

Kundundersökning

En kundundersökning har genomförts i Olofströms kommun efter utförd sotning och brandskyddskontroll  med följande resultat:


91%  nöjda eller mycket nöjda

6%   varken eller

3%   missnöjda


Vi är mycket glada över det positiva resultatet men naturligtvis strävar vi efter att antalet nöjda kunder ska bli 100%.

Taksäkerhet

Vi ställer nu högre arbetsmiljökrav vad gäller taksäkerhet än tidigare på grund av flera fallolyckor. Se mer information under fliken Info / Taksäkerhet.

 

Ventilation

Förbättra funktionen och förebygg risken för brandspridning genom att rengöra ventilationssystemet och imkanalen från köket. Arbetet är berättigat till 30% RUT-avdrag. Kontakta oss för prisuppgift.