Besiktning

YOUR NAME


Posuere Lacinia Mus Quam

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti torquent augue nunc.

T ME

Allmänt om besiktningar


Besiktning utförs oftast i samband med nyinstallation av eldstäder och skorstenar men även vid ägarbyte och när äldre eldstäder och skorstenar tas i bruk. Rökkanalen kontrolleras med skorstenskamera och täthetsprovas. Avstånd till brännbart material kontrolleras och även att monteringsanvisningen har följts vid nyinstallation. Oftast utförs också en funktionskontroll för att säkerställa att eldstaden fungerar på ett bra sätt.. Det är viktigt att tillräcklig mängd förbränningsluft kan tillföras eldstaden så att det blir en bra dragfunktion i eldstaden. Eldstaden ska också vara anpassad efter rökkanalen, om rökkanalen t.ex. har för liten dimension i förhållande till eldstaden kan det innebära inrykning. Vi kan också utföra lokalisering av lämplig kanal i en skorsten inför installation av eldstad. En besiktning utförs även av uppstigningsanordningarna.

Efter slutförd besiktning erhåller beställaren (fastighetsägaren) ett besiktningsprotokoll.Typ av besiktning


Statusbesiktning - Besiktning av befintliga eldstäder och rökkanaler, t.ex. innan en eldstad tas i bruk.

Installationsbesiktning - Besiktning efter installation av eldstad.

Överlåtelsebesiktning - Besiktning av eldstäder och rökkanaler i samband med ägarbyte.

 Prisuppgift (inkl. moms)


Besiktning av en eldstad / rökkanal med täthetsprovning     1 950 kr.

Tillägg per extra eldstad / rökkanal                                             500 kr.

För- eller efterbesiktning                                                            1 225 kr.
Lorem ipsum dolor sit amet, potenti torquent augue nun mattis totam vulputate, curabitur imperdiet vestibulum sem ped dolor sem in sem suspendisse nec duis .


Lorem ipsum dolor sit amet, potenti torquent augue nun mattis totam vulputate, curabitur imperdiet vestibulum sem ped dolor sem in fame suspendisse nec duis, nibh sit laoreet et vitae enim odio. Id mollis mi fusce tempor orci, interdum pede duit congue est libero, cras sapien.


Dolor lorem duis vel viverra fermentum a vulputate mauris duis lectus sed nam erat eget molestie, eu enim lorem suiscipit amet tortor consequat luctus, ligula est magna tempora labore cillum an aliquam.

LOREM IPSUM DOLOR


Lorem ipsum dolor sit amet potenti torquent dui augue nunc mattis totam vulputate

curabitur ante imperdiet vestibulum pede ut dolor in sem suspendisse nec duis nibh sit laoreet eu vitae

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.