Brandskyddskontroll

YOUR NAME


Posuere Lacinia Mus Quam

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti torquent augue nunc.

ABOUT ME

Brandskydskontroll får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som kan föranleda brand och skador.


Rökkanaler, eldstäder och imkanaler från storkök kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:


* Sotbildning och beläggningar

* Skador och förändringar av det tekniska utförandet

* Temperaturförhållanden

* Tryckförhållanden och täthet

* Drift och skötsel


Om brandskyddskontrollanten bedömmer att det behövs utförs en fördjupad kontroll vilket kan innebära en täthetsprovning av rökkanalen eller en temperaturmätning.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och uppstigningsanordningarna.

Den som utför brandskyddskontrollen måste därfär ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Kontroll sker även av rökkanalens insida med en skorstenskamera.

Brandskyddskontrollen ska utföras enligt de intervall som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har beslutat (se MSBFS 2014:6).

Från och med januari 2015 är intervallerna för brandskyddskontroll 2, 3 eller 6 år.Intervall för brandskyddskontroll (frister)  Klicka på knappenTaxa för brandskyddskontroll (Prisuppgifter) - Se rubrik Taxa under Tjänster.

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti torquent augue nun mattis totam vulputate, curabitur imperdiet vestibulum sem ped dolor sem in sem suspendisse nec duis .


Lorem ipsum dolor sit amet, potenti torquent augue nun mattis totam vulputate, curabitur imperdiet vestibulum sem ped dolor sem in fame suspendisse nec duis, nibh sit laoreet et vitae enim odio. Id mollis mi fusce tempor orci, interdum pede duit congue est libero, cras sapien.


Dolor lorem duis vel viverra fermentum a vulputate mauris duis lectus sed nam erat eget molestie, eu enim lorem suiscipit amet tortor consequat luctus, ligula est magna tempora labore cillum an aliquam.


LOREM IPSUM DOLOR


Lorem ipsum dolor sit amet potenti torquent dui augue nunc mattis totam vulputate

curabitur ante imperdiet vestibulum pede ut dolor in sem suspendisse nec duis nibh sit laoreet eu vitae

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.