Taxa

Bhär Taxa för sotning och  brandskyddskontroll  ga till Sotning  inkl. moms, avrundat till hela kr.  Timkostnad: 723 kr. 

Grundavgift helårsboende: 254 kr.   Grundavgift fritidsboende: 362 kr.

Per objekt inkl. sotsug: Värmepanna under 60 kW: 482 kr.  Lokaleldstad: 421 kr. 


Brandskyddskontroll  inkl. moms, avrundat till hela kr.  Timkostnad: 1026 kr.

Grundavgift helårsboende: 325 kr.   Grundavgift fritidsboende: 448 kr.

Per objekt: 770 kr. (tidsåtgång 30-45 min.) 

Per objekt: 513 kr. (tidsåtgång 15-30 min.) 

Tillkommande objekt: 256 kr. (tidsåtgång 0-15 min.)

Kontroll efter åtgärd: 838 kr. inkl. grundavgift (tidsåtgång 15-30 min.) 

Kostnaden för brandskyddskontrollen baseras på tidsåtgång för utförandet, körtid och protokollskrivning.


Besiktning, t.ex. vid nyinstallation av eldstad / skorsten  inkl. moms

Fast pris inkl. grundavgift:  2800 kr.   Tillägg per eldstad:  800 kr.   För / efterbesiktning:  1800 kr.


Extrakostnad förutom grundavgift, t.ex. om ingen är hemma och avbokning inte har utförts senast 48 timmar före besöket: Administrationsavgift 108 kr.